zupnija.polensak.com        
 
 
Domov O župniji O cerkvi Sv. maše Povezave Kontakt
 
 

"Nosite bremena drug drugemu in tako boste izpolnili Kristusovo postavo."

Nova zaveza, sv. Pavel

 
 
M e n i
Duhovna misel
Verouk
Bralci božje besede
Krašenje in čiščenje cerkve
Cerkveni zbori
Župnijska Karitas
Župnijski svet
Gospodarski svet
Galerija fotografij
Misli za dušo
Aktualno
Dnevna božja beseda
Župnija Polenšak    

ŽUPNIJSKA KRONIKA Z NASLOVOM:

"Pfarrliche Urkunden zur heiligen Maria Heimsuchung in Pollenschack gesammelt, georndet und eingebunden im Jahre 1840"
- v prevodu:
"zbrana farna kronika Marijinega obiskanja Polenšak, urejena in povezana v letu 1840",
ki jo je začel sestavljati velikonedeljski dekan in šolski nadzornik Peter Danjko.
V uvodu piše, da je kronika pisana "s skrbno uporabo vseh starejših in novejših aktov iz arhiva te lokalije (Polenšaka), kakor tudi iz arhiva dekanata in šolskega nadzorništva pri Veliki Nedelji, dalje iz arhiva stare župnije sv. Lovrenca, iz okrožnega dekanata na Ptuju, iz različnih internatov knezoškofijskega sekovskega ordinariata, iz javnih spisov Štajerske, po pripovedi starejših prič, kakor tudi zanesljivih pripovedi v okraju..."

OD KOD IME "POLENŠAK"?
**************************

Župnik Anton Pučko je l. 1870 v "kroniki" zapisal:
g. kanonik Strajnšak - jurjevčan mi je povedal:
"mati mi je povedala,
da je polenska Marija prišla iz Poljske."
Ako to odgovarja resnici, bi imeli odgovor,
odkod ime Polenšak...

OD KDAJ ŽUPNIJA?
*******************

Prvotno je pripadal Polenšak pražupniji Ptuj.
Ko se je pa v 13. stoletju - menda vikariat pri sv. Lovrencu v Slov. goricah
odcepil od ptujske pražupnije,
je spadal Polenšak k sv. Lovrencu,
in sicer do leta 1789, ko je sam postal kuracija.
Kot tak je spadal v ptujsko dekanijo.
Leta 1801 je bil prepisan v dekanijo Velika Nedelja,
a leta 1871 spet nazaj v dekanijo Ptuj.
Medtem je bila kuracija Polenšak
leta 1870
povzdignjena v pravo župnijo.

Božja pot!
**********

Od vseh strani so prihajali sem v procesijah številni romarji na božjo pot.
V letu 1872 jih je prišlo okrog 40 tisoč.

OBSEG ŽUPNIJE
*****************

Navajamo vasi s številom domov:
********************************

Bratislavci 66,
Brezovci 21,
Hlaponci - del - 31,
Lasigovci 22,
Polenci 49,
Polenšak 57,
Prerad - del - 23,
Slomi 15,
Strejaci 14,
Strmec 19,
Žamenci 13.
Skupno število vernikov 1450.

Iz župnijske kronike leta junija 1958.

*****************************************************
Zanimivosti iz župnijske kronike v prihodnjih prispevkih!
*****************************************************

 
       © Župnija Polenšak  |  Urednik: =Marian= Domov   |   O župniji   |   O cerkvi   |   Oznanila   |   Povezave   |   Kontakt  |